1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym agnes-im.pl zwanym dalej "Sklepem”.

Właścicielem Sklepu jest firma PH AGNES-IM z siedzibą pod adresem: ul. Kolejowa 326D 05-092 Dziekanów Polski NIP: 118-004-24-13 Regon: 012175121 Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Łomianki pod nr 653.

Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.agnes-im.pl

Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, oraz do przesyłania okresowych ofert handlowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Sklepu agnes-im.pl według następujących ustaw:

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,

- od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Więcej informacji w akapicie 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie odzwierciedlać aktualnych stanów magazynowych firmy PH AGNES-IM.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności agnes-im.pl

Drogi kliencie zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w agnes-im.pl.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze na przykład założenia konta w agnes-im.pl, złożenia zamówienia w agnes-im.pl czy innej aktywności w sklepie. 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,

- od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

- dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

I. Kto jest administratorem danych osobowych hurtownia.glosel.pl?

Administratorem danych osobowych w sklepie www.agnes-im.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

PH AGNES-IM Jan Urbański
ul. Kolejowa 326D
05-092 Dziekanów Polski
NIP: 118-004-24-13, REGON: 012175121, zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki.

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są przez nas na potrzeby realizacji zamówień. Dane nie są przekazywane do firm trzecich, chyba że wymaga tego realizacja zamówienia.

Administrator wdrożył w agnes-im.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy agnes-im.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie agnes-im.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane zapamiętane w agnes-im.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. e-mail - niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z agnes-im.pl;
3. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacjizwiązanej z korzystaniem z agnes-im.pl.

B. Logowanie

W przypadku logowania się do sklepu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook czy Google, pozyskujemy od nich dane w postaci identyfikatora Twojego konta w tym serwisie, Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko.

C. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest potrzebny - w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, w przypadku zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres e-mail jest niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem agnes-im.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i i działaniem agnes-im.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez agnes-im.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

a. Poczta Polska
b. firma kurierska (DHL, DPD, Fedex)
c. InPost

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez agnes-im.pl.

D. Subskrypcja marketingowa

Zapis do darmowego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie agnes-im.pl lub składania zamówienia. Prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w agnes-im.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na agnes-im.pl

A. agnes-im.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta agnes-im.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z agnes-im.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na agnes-im.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji agnes-im.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany żeby np. wyświetlać Ci rekomendacje produktowe, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. agnes-im.pl (cookies)

agnes-im.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia agnes-im.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania agnes-im.pl do Twoich potrzeb.

agnes-im.pl wykorzystuje cookies do:
1. Zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
2. Udzielenia dodatkowej zniżki na produkty (sesja trwa od czasu, gdy poinformowany o takiej możliwości użytkownik wyrazi chęć skorzystania ze zniżki, do czasu zakończenia promocji, po czym cookie jest kasowane);
3. Niewyświetlania panelu umożliwiającego zapis newslettera (sesja trwa: w przypadku, gdy użytkownik kliknął w napis "Nie, dziękuję" przez 30 dni, po czym cookies jest kasowane, w przypadku, gdy użytkownik kliknął w krzyżyk zamykający: do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile nie w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
4. Tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz poprawiania funkcjonowania agnes-im.pl dla promocji produktów własnych.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z agnes-im.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w agnes-im.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez agnes-im.pl źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania agnes-im.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w agnes-im.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez agnes-im.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu, w tym do zapewnienia, by jedna i ta sama reklama nie była wyświetlana temu samemu użytkownikowi bez przerwy, do wykrywania i powstrzymywania fałszywych kliknięć w reklamy, a także do wyświetlania reklam, które będą lepiej spersonalizowane (np. na podstawie informacji o odwiedzonych wcześniej stronach).

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania agnes-im.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w agnes-im.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów agnes-im.pl

Agnes-im.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych zwracając szczególną uwagę na standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów. Dodatkowo zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Jak wspomniano powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług na agnes-im.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, agnes-im.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa agnes-im.pl

agnes-im.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania agnes-im.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

VIII. Kontakt

agnes-im.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 22 7518716 lub e-mail info@agnes-im.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 22 7518716 lub e-mail info@agnes-im.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
PH AGNES-IM
ul. Kolejowa 326D
05-092 Dziekanów Polski3. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi.
W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep.
Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

Firma PH AGNES-IM wystawia paragon na zakupiony towar lub fakturę VAT na prośbę zamawiającego.

Towar oznaczony jako W MAGAZYNIE jest wysyłany w ciągu 24h od otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia lub potwierdzenia przez klienta zamówienia płatnego przy odbiorze.
Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednikiem firm kurierskich DPD, DHL lub Fedex w zależności od wagi i gabarytów paczki.
Koszt przesyłki zależy również od wagi i gabarytów paczki.

4. ZWROT TOWARU

Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupu i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
Istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta.
Koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa kupujący.
Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy PH AGNES-IM nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

3. WARUNKI REKLAMACJI

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
W razie niezgodności towaru z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty takiej przesyłki (gdy pomyłkę popełnił sprzedawca) ponosi sprzedawca.
Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.
Klient traci uprawnienia określone w w/wym ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres:
PH AGNES-IM ul. Kolejowa 326D 05-092 Łomianki - Dziekanów Polski
Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.
Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy.
Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.
Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy.
Jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie - towar zostanie wymieniony na nowy lub Klient otrzyma zwrot zapłaty.
Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma PH AGNES-IM zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym czasie zmian do powyższego regulaminu.
Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.agnes-im.pl

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów tutaj.